Diyelim ki Kullandığınız Bir Uygulama Hacklendi: Peki Şahsi Bilgileriniz Ele Geçirilir ve Paylaşılırsa Ne Yapmalısınız?

Diyelim ki Kullandığınız Bir Uygulama Hacklendi: Peki Şahsi Bilgileriniz Ele Geçirilir ve Paylaşılırsa Ne Yapmalısınız?

Aralık 4, 2021 0

İnternet çağında esasta hiç kimsenin şahsi bilgileri güvende değil, hepimiz bu reelle yüzleşmeliyiz. Bilgilerimizi emanet ettiğimiz ‘bilgi mesulleri’, başka bir deyişle bu bilgiyi bizden alan ve kanunen gözetmekle mükellef olan her türlü birey/müessese/işletme tüzel birey, rastgele bir zamanda bir hamleye uğrayabilir. Şayet saldırganlar, rastgele atak usulü kullanarak bu müessesenin güvenlik seviyesini alt etmeyi muvaffak olursa, bilgilerimizin bir kısmına ya da tamamına erişebilir.

Peki biz hizmetlerinden yararlandığımız şahısların/tüzel şahısların bilgilerimizi gözetemedikleri zamanda, başka bir deyişle bilgilerimiz ele geçirildiğinde veya bilgilerimiz, bilgi mesullerince makûsa kullanıldığında neler yapmalıyız? Hakikatinde içinde bulunduğumuz koşullar içinde bu sualin yanıtı oldukça hudutlu. Yeniden de özellikle son zamanlarda kafaları kurcalayan bu sualin yanıtını aydınlatmak için, Şahsi Bilgileri Koruma Müesseseyi’nu ve Şahsi Bilgileri Koruma Kanunu’nu kaynak alarak vakaya olabildiğince sarihlik getirdik.

Öncelikle bilgi mesullerinin bazı mükellefliklerini andırdıralım:

kişisel veri

Bilgilerimizin ne zaman geçirildiği mevzusunda da hiçbir biçimde kesin bilgi sahibi olamıyoruz. Bu mevzuda bilgi mesulleri de bizlerle aynı noktada yer alabiliyorlar. Fakat bilgi mesulü, Şahsi Bilgileri Koruma Kanunu’nun 12. maddesinin 5. fıkrasına göre bilgilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, bu gidişatı en kısa zamanda alakalı şahıslara ve Heyete bildirmesi gerekli yakalanmaktadır. ‘En kısa zamanda’, KVKK tarafından 2019/10 rakamlı Karar uyarınca 72 saat olarak belirlenmiştir.

Bununla beraber bilgi mesulü, bilgi ihlalinden etkilenen şahısların da gidişattan haberdar olmasını, erişilebiliyorsa doğrudan kendisine, erişilemiyorsa kendi internet sitesinden uygun usullerle bildirim yapmakla mükelleftir.

Fakat bilgi sahibi olarak bizler, bilgi mesulünün açıklamasını beklemeden gidişat hakkında bilgilendirme arz edebilir, şayet gelen yanıtı eksik bulursak doğrudan Şahsi Bilgileri Koruma Heyeti’na şikâyette bulunabiliriz. Nasıl mı?

kvkk

Şahsi Bilgileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesine göre her bir fert, bilgi mesulüne müracaat eterek kendisiyle alakalı

Şahsi bilgi işlenip işlenmediğini bilme, Şahsi bilgileri işlenmişse buna ait bilgi arz etme, Şahsi bilgilerin işlenme emelini ve bunların emeline uygun kullanılıp kullanılmadığını bilme, Yurt içinde veya yurt dışında şahsi bilgilerin aktarıldığı üçüncü bireyleri öğrenme, Şahsi bilgilerin beceriksiz veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzenlenmesini isteme, Şahsi bilgilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Şahsi bilgilerin aktarıldığı üçüncü şahıslara bildirilmesini isteme, İşlenen bilgilerin münhasıran otomatik sistemler taşıtıyla tahlil edilmesi suretiyle bireyin kendisi aleyhine bir neticenin ortaya çıkmasına itiraz etme, Şahsi bilgilerin kanuna ters olarak işlenmesi nedeniyle hasara uğraması hâlinde hasarın giderilmesini arz etme haklarına sahiptir.

Bilgi sahibi olarak bizler, bilgi mesullerine KVKK’nın uygulanmasıyla alakalı arzları yazılı olarak yollama hakkına sahibiz. Bilgi mesulleri de bu arzı en geç 30 gün içinde fiyatsız olarak sonuçlandırmakla mükelleftir operasyonun maliyet gerektirmesi halinde bilgi mesulü, bilgi sahibinden fiyat arz edebilir. Bilgi mesulü, arzı kabul eder/yalanlarsa bunu yazılı olarak veya elektronik civarda bilgi sahibine bildirir.

Müracaatınızın yalanlanması, verilen yanıtı eksik görmeniz veya 30 gün içinde müracaatınıza yanıt verilmemesi gidişatında yaptığınız müracaatın tarihinden itibaren 60 gün içinde Şahsi Bilgileri Koruma Heyeti’na şikâyette bulunabilirsiniz. Fakat burada unutulmaması gereken bir şey bulunuyor:

EHEMMİYETLİ: Kanun’un 13. maddesinin 1 numaralı ve 14. maddesinin 2 numaralı fıkrası gereğince Müesseseye müracaat etmeden evvel bilgi mesulüne müracaat yapmak zorundasınız. Başka Bir Deyişle bilgi sahibine erişmeye çalışmadan evvel doğrudan Müesseseye şikâyette bulunma hakkınız yok. Bilgi mesulüne müracaat etmeden/müracaattan 60 gün sonra yapılan şikâyetler, Müessese tarafından değerlendirmeye alınmamaktadır. Bilgi mesulüne yaptığınız müracaatın ardından 30 gün süresince de gelecek yanıtı beklemek zorundasınız. Ancak yanıt gelmediği/gelen yanıtı yukarıyadaki sebeplerden dolayı eksik bulmanız halinde şikâyette bulunabilirsiniz.

Bu kapsamda bilgi sahibi olarak kanunen ilk evvel bilgi mesulüne, ardından KVKK’ya müracaatta bulunmak zorundayız. Ancak az sonra bunun da gerekli olmadığı bir yoldan müracaat eteceğiz: Mevzuyu yargıya taşımak. Şimdi gelin, bilgi mesulüne şikâyette bulunduktan sonra zorunlu koşullar karşılandığından nasıl şikâyette bulunabileceğinizi anlatalım.

Bilgi mesulüne bilgilerimin ele geçirilip geçirilmediğini sordum ya da ele geçirildiğini söyledim ve delil sundum. Ancak bana gelen yanıtı yeterli bulmadım/yanıt alamadım. Şahsi Bilgileri Koruma Müesseseyi’na nasıl şikâyette bulunurum?

Bilgi mesulü tarafa eriştikten sonra yukarıyada da bahsettiğimiz sebeplerden dolayı ve yanıt alamamanız halinde Şahsi Bilgileri Koruma Müesseseyi’na şikâyette bulunabilirsiniz. Şikâyette bulunmak için şu adımları izleyin:
 
kvkk şikayet

KVKK’nın ‘Şikâyet Modülü’ sayfasına bu irtibata tıklayarak erişin. ‘Giriş için tıklayınız’ alternatifine basın ve platforma e-Devlet ile giriş yapın. İlk kere giriş yapıyorsanız, bir sonraki adımdan sonra profilinizi bitirin.

kvkk şikayet

‘Vekil, veli/vasi müracaatları elektronik civarda alınmamaktadır.’ ihtarını dikkate alarak ‘Devam et’ alternatifine tıklayın. Şayet ihtarda deyim edilen şahıslar iseniz, platformdan çıkış yapın.

kvkk şikayet

Sol menüden ‘Şikâyetler’ sayfasına tıklayın ve açılan sayfada ‘Yeni Şikâyet Oluştur’ alternatifine basın. ‘Kanun kapsamındaki arzınıza müteveccih olarak bilgi mesulüne müracaatta bulundunuz mu?’ sualine yanıt verin. Bahsettiğimiz üzere şayet evvelden müracaatta bulunmadıysanız, şimdi yapacağınız şikâyet geçersiz sayılacaktır.

kvkk şikayet

Yanıt verdikten sonra açılan formda yer alan paketçikleri istenilen bilgilerle doldurun. * ile işaretlenen alanların doldurulması gereklidir. Şikâyetiniz için zorunlu olan alanları doldurduktan sonra ‘Kaydol’ alternatifine basın. Daha sonra açılan sayfadaki bilgileri hakimiyet ederek ‘Onayla ve Gönder’ alternatifine tıklayın.

Şikâyetinizin ardından şayet elinize iletmeniz gereken yeni bir bilgi geçerse, bu bilgiyi şikâyet sayfasındaki ‘Ayrıntı/Belge Ekle’ alternatifine tıklayarak ilave edebilirsiniz.

Şahsi Bilgileri Koruma Heyeti, şikâyetiniz üzerine veya bilgi ihlali iddiasını bilmesi gidişatında görev alanına giren mevzularda bilgilerin kanunlara uygun olarak işlenip işlenmediğini araştırmak ve gerektiğinde bu mevzuda geçici tedbirler almakla mesuldür.

Meselenizle alakalı bilgi mesulüne ya da KVKK’ya erişmeden de aksiyon alabilirsiniz:

kvkk yargı

Bilgi sahipleri olarak bizler, bilgi mesulüne müracaat yapmadan mevzuyu yargıya taşıma hakkına sahibiz. Başka Bir Deyişle bilginizle alakalı rastgele bir ihlal vaziyetini, ilk evvel bilgi mesulüne erişme lüzumluluğu olmaksızın doğrudan yargıya taşıyabilirsiniz.

Son olarak bilgi sahibi olarak, bilgi ihlali gidişatında uğradığınız hasarın tazmini için dava yoluna giderek tazminat arzında bulunabilirsiniz.

Bilgilerinizin ele geçirilmesini/makûsa kullanılmasını hiçbir zaman tamamen yasaklayamazsınız. Ancak bu gidişatı daha güç hale getirmek ya da ortaya çıkacak hasarı en az seviyeye indirmek için alabileceğiniz tedbirler bulunuyor:

Öğrenmediğiniz, kuşkulu duran ve gözüken e-postaları netlikle açmayın. Makinelerinizin en aktüel versiyonda olduğuna dikkat edin. Büyük-ufak harfli, sayılı ve özel işaretli karışık güçlü parolalar oluşturun ve kullanın. İki etmenli kimlik doğrulama usulünü olası olan her platformda kullanın. Ziyaret edeceğiniz internet sitelerinin adreslerini araştırın, kuşkulu adreslerden uzak durun. Adres çubuğunda internet sitesinin adresi “https://” ile başlamıyorsa bu internet sitelerine bilgilerinizi vermekten kaçının. Dosya indirirken kuşkulu indirmelere karşı tetikte olun.

Şayet hiçbir biçimde bilgilerinizin ele geçirilmesini istemiyorsanız, internet kullanmamalısınız, kullanan bireylerle de tanışmamalısınız….

Tags: Verilerinizin Ele Geçirildiğini Öğrenirseniz Ne Yapmalısınız Categories: Haberler
PAYLAŞ PAYLAŞ PIN EKLE PAYLAŞ PAYLAŞ PAYLAŞ